Vitajte na stránke chránenej dielne Vavekreatív!

Sme taká správna „parta“ ľudí.

Chcete nám pomôcť ? Tak ste na správnej adrese.

Darujte nám prácu, vrátime Vám lásku. Pretože mi tvoríme s láskou a veríme, že predsudky neexistujú. Čím viac dávate, tým viac dostávate.

O nás

Chránená dielňa VAVEKREATÍV v Klasove bola zriadená 1. augusta 2017. Vznikla z potreby zamestnávania klientov Zariadenia sociálnych služieb KREATÍV Klasov, ktorí sa inak nevedia uplatniť na otvorenom trhu práce a zamestnávateľ im nedokáže poskytnúť vhodné zamestnanie na ich pracoviskách.

Je jedinou chránenou dielňou tohto druhu v nitrianskom regióne. Slúži občanom so zdravotným postihnutím, ktorí pod vedením pracovného asistenta vyrábajú upomienkové predmety a bižutériu. V našej chránenej dielni pracujú 5 zamestnanci s mentálnym postihnutím, kde majú vytvorené vhodné pracovné podmienky prispôsobené ich nárokom na pracovný výkon a zdravotný stav. Sú zaradení v profesii pomocný robotník a orientujú sa hlavne na výrobu jednoduchých darčekových predmetov.

Zvládajú ručné práce ako je vyšívanie, háčkovanie, štrikovanie, maľovanie, lepenie, skladanie tvorivým spôsobom, prácu s prírodným materiálom, papierom a textilom. S doprovodom pracovného asistenta chodia na zdravotné prechádzky za účelom hľadania, zbierania a používania prírodných materiálov s ich ďalším využívaním  pri práci v chránenej dielni. Pod vedením pracovného asistenta sa zúčastňujú kultúrnych, spoločenských a prezentačných aktivít mimo chránenej dielne, ako aj na akciách súvisiacich s prezentáciou hotových výrobkov, spojených s ukážkami ľudovej umeleckej tvorivosti.

Sú schopní vykonávať jednoduché pracovné procesy, pri použití menej náročných strojov a zariadení. Samostatne pracujú podľa nenáročného pracovného postupu,  vykonávajú bežnú údržbu nenáročných strojov a nástrojov a udržujú  hygienu a čistotu v chránenej dielni.

Ide o 5  zamestnancovktorí pracujú  4 hod/denne – 0,5 úväzku

  • Daniela MESZÁROŠOVÁ  0,5 úväzku  – 4 hod/denne

  • Tomáš ŠARKOZY                 0,5 úväzku  – 4 hod/denne

  • Kristína HLAVATÁ               0,5 úväzku  – 4 hod/denne

  • Beáta MAGDOLÉNOVÁ     0,5 úväzku  – 4 hod/denne

  • Roman VAŠEK                      0,5 úväzku  – 4 hod/denne

Produkty

Fotogaléria

Názov galérie

Názov galérie

Názov galérie

Názov galérie

Názov galérie

Názov galérie

Názov galérie

Názov galérie

Kontakt

Sídlo:
VAVE s.r.o.
951 53 Klasov 247
IČO: 45670544
IČ DPH: SK 202 307 8926
Prevádzka:
CHRÁNENÁ DIELŇA
VAVEKREATÍV 
951 53 Klasov 297
Vedúca:
Mgr. Alena Banásová
chranenadielna@vave.sk
0905 678 008